Analiza ekonomiczno-finansowa

Analiza ekonomiczno-finansowa

Profesjonalna analiza finansowa dostosowana do Państwa potrzeb, gwarancją sukcesu firmy!

Oferujemy Państwu zarówno bieżącą analizę sytuacji finansowej jak tez zbadanie wpływu planowanych inwestycji lub innych zamierzonych działań na sytuację finansową w kolejnych okresach sprawozdawczych. Profesjonalnie przeprowadzona analiza ekonomiczno-finansowa pozwala w sposób jednoznaczny ocenić ekonomiczne efekty planowanego przedsięwzięcia i jest podstawowym warunkiem skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem.

Analiza finansowa zawiera m.in. następujące elementy:

  • analizę aktualnego bilansu i rachunku wyników, rachunku przepływów pieniężnych,
  • analizę danych historycznych,
  • prognozę bilansu i rachunków wyników, rachunku przepływów pieniężnych,
  • wskaźniki ekonomiczne,
  • wykresy i zestawienia wyników analizy.

Promocje

  • Gratisowy odbiór dokumentacji od klienta!

* - pola wymagane