Kadry i Płace

Kadry i Płace
 • sporządzanie list wynagrodzeń

 • naliczanie zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, odpraw, ekwiwalentów, składek i podatków dochodowych

 • przygotowywanie miesięcznych deklaracji dla ZUS dot. składek osób zatrudnionych

 • przekazywanie miesięcznych raportów ZUS RMUA osobom zatrudnionym

 • zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników z ZUS

 • przygotowywanie rocznych deklaracji dla osób zatrudnionych PIT 11

 • sporządzanie sprawozdań GUS dot. wynagrodzeń

 • sporządzanie deklaracji do PFRON

 • rozliczanie dofinansowania z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych SOD

 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej m.in.:

- sporządzanie: umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło wraz z aneksami,

- sporządzanie świadectw pracy,

- ustalanie wymiaru urlopów,

- sporządzanie kart urlopowych,

- sporządzanie kart zasiłkowych,

- prowadzenie ewidencji czasu pracy.


Promocje

 • Gratisowy odbiór dokumentacji od klienta!

* - pola wymagane