Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
 • opracowanie planu kont dostosowanego do potrzeb informacyjnych klienta,
 • kontrola przekazywanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji oraz deklaracji dla potrzeb rozliczeń podatku VAT i podatku dochodowego,
 • sprawozdania do urzędu statystycznego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie miesięcznych raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej zgodnie z zapotrzebowaniem,
 • przygotowywanie dokumentacji leasingowej,
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie dokumentów do KRS,
 • inwentaryzacja- przeprowadzanie, rozliczanie, dokumentacja, instrukcje,
 • bieżące doradztwo ekonomiczne, finansowe i podatkowe mające na celu optymalizację obciążeń podatkowych,
 • organizacja księgowości u klienta,
 • nadzór nad działem księgowości u klienta.

Promocje

 • Gratisowy odbiór dokumentacji od klienta!

* - pola wymagane