Usługi biegłego rewidenta

  • badanie rocznych, sródrocznych sprawozdań finansowych
  • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • przeglądy sprawozdań finansowych
  • badanie sprawozdania założycieli spółek akcyjnych
  • badanie planu przekształcenia spółek
  • badanie planu podziału spółek
  • badanie planu łączenia spółek
  • usługi atestacyjne

Promocje

  • Gratisowy odbiór dokumentacji od klienta!

* - pola wymagane