Analiza ekonomiczno-finansowa

Zobacz także:

Profesjonalna analiza finansowa dostosowana do Państwa potrzeb, gwarancją sukcesu firmy!

Oferujemy Państwu zarówno bieżącą analizę sytuacji finansowej jak tez zbadanie wpływu planowanych inwestycji lub innych zamierzonych działań na sytuację finansową w kolejnych okresach sprawozdawczych. Profesjonalnie przeprowadzona analiza ekonomiczno-finansowa pozwala w sposób jednoznaczny ocenić ekonomiczne efekty planowanego przedsięwzięcia i jest podstawowym warunkiem skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem.

Analiza finansowa zawiera m.in. następujące elementy:

  • analizę aktualnego bilansu i rachunku wyników, rachunku przepływów pieniężnych,
  • analizę danych historycznych,
  • prognozę bilansu i rachunków wyników, rachunku przepływów pieniężnych,
  • wskaźniki ekonomiczne,
  • wykresy i zestawienia wyników analizy.
Nasze Referencje