O firmie

Centrum ekonomiczno-podatkowe „Astena” zrzesza specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości, prawa pracy, płac, zarządzania i podatków.

Zobacz także:

Właścicielem firmy jest biegły rewident Anna Strojecka (nr ewid. 12657).

Misja firmy: „Profesjonalna, kompleksowa i rzetelna obsługa firm”.

Współpracujemy ściśle z zaprzyjaźnionymi firmami audytorskimi oraz kancelariami prawnymi, doradcami podatkowymi przez co zapewniamy jeszcze bardziej kompleksową i profesjonalną obsługę.
Specjalizujemy się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, spraw kadrowych i płac, rozliczamy ZUS w połączeniu z bezpłatnym doradztwem i analizą ekonomiczno-finansową Państwa firmy.